Докладвай за жестокост

Докладвайте за жестокост към животните

Не забравяйте, че насилието към животните е първата стъпка към насилие над човек.

Всяко насилие, проявено към животни, се счита за изключително опасно навсякъде по света, тъй като обикновено е последвано от насилие, проявено към хора. В 70 процента от случаите на домашно насилие първа жертва става домашният любимец, а след това страда друг член на семейството. Всички серийни убийци са започнали делата си първо с убити животни. Така че феноменът е индикатор за съществуването на бъдещи престъпници и те трябва да бъдат спрени, преди да навредят на някое човешко същество.

Как да съобщим за жестокост?

Най-лошото нещо, което можете да направите, ако станете свидетел или подозирате жестокост или небрежност към животните, е нищо. Бъдете гласът на това животно и незабавно го измъкнете от ситуацията на насилие. Ако трябва да подадете няколко сигнала, направете го.

Телефонът, на който могат да се подават сигнали до зоополицията, е 112.

От там сигналите ще бъдат разпределяни по съответните районни управления и след това ще бъдат поемани от зоополицаите.

Членове 325а, 325б и 325в на Наказателния кодекс засягат организирането на боеве с животни и прояви на жестокост.

Важно е да се свържете с правоприлагащите органи, когато става въпрос за насилие, тъй като то вероятно е част от продължаващ модел, който може да включва и насилие срещу хора.Обаждаме се последователно на 112 и на дежурния телефон на съответната Община. Според Закона за защита на животните, всеки който намери болно или наранено животно, е длъжен да информира приюта за животни, съответните органи на местната власт, Областната дирекция за безопасност на храните, Районното управление на МВР или териториалните поделения на Изпълнителната агенция по горите. Ако от тел. 112 Ви откажат съдействие за пострадало животно трябва да цитирате нещо ВАЖНО: че екипите са длъжни да реагират съгласно чл.13 от Националния класификатор на спешните повиквания към МВР! Даваме точна информация за мястото, където сме намерили кучето и ако от Общината/112 ни дадат инструкции да изчакаме на място, изчакваме да бъде изпратен екип. Ако ситуацията е в извънработно време, уикенд, и както често се случва, получим нееднозначен отговор от Общината/компетентните органи, че нямат възможност да се погрижат в момента добре е да се погрижим/ настаним някъде за кратко животното. Все пак искаме да спасим живота му и да предотвратим инциденти с хора вкл. пътно – транспортно произшествие (животно на пътя в тъмното е сериозна заплаха за сигурността и на хората). Ако има направени разходи в това време, запазете всички касови бележки и фактури. Те трябва да ви бъдат изплатени от Общината като отговорен орган, който не е бил във възможност да изпълни задълженията си по Закона за защита на животните. По силата на Чл. 60 – 62 от Закон за Задълженията и Договорите тя трябва да поеме разходите. * Чл. 60. Закон за Задълженията и Договорите: „Който предприеме управлението на работа, за която знае, че е чужда, без да е натоварен, длъжен е да се грижи за нея, докато заинтересуваният може да я поеме. Той е длъжен да се грижи за работата, както ако би бил упълномощен. Неговата отговорност може да бъде намалена с оглед на особените обстоятелства, при които той е поел грижата за чужда работа.“ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО подаваме и писмен сигнал при първа възможност, в който детайлно описваме ситуацията. Лично в Общината, или по имейл и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО изискваме входящ номер. Деловодството е длъжно да изпрати входящия номер в рамките на същия ден, дори ако сигналът е подаден по електронна поща (по силата на Закона за електронния документ и електронния подпис). В случай на липса на реакция по сигнала, или отказ да ни дадат входящ номер от страна на отговорните органи, подаваме сигнал и до Областна управа. При предаване на животно на служители на Общината, изисквайте приемо – предавателен протокол и уточнете, че искате да получите информация за по-нататъшното развитие на случая, състоянието не животното, предприетото лечение, къде е настанено и действията по намиране на осиновители.

Как да разберете дали домашен любимец е малтретиран?

Жестокостта към животните не само е отвратителна сама по себе си, но често е и входна врата към насилието срещу възрастни и деца.

Ако станете свидетел на акт на малтретиране, пренебрегване или жестокост спрямо животно, ваша морална отговорност е да съобщите за това на местните правоприлагащи органи или на всеки, който отговаря за разследването на жестокост във вашата общност.

ЗАПОМНЕТЕ! Колкото по-рано животното получи медицинска и хуманитарна помощ, толкова по-големи са шансовете му да оцелее!

Запознайте се с 11 признака на малтретиране, пренебрегване или жестокост на животни

Животното има тежко сплъстяване и мръсна козина, отворени рани или очевидни рани. Изглежда, че е заразен с бълхи или кърлежи. То е с поднормено тегло с ясно видими кости. То може да накуцва или изобщо да не може да ходи, или да има секрети в очите или ушите.

То е в очевидно физическо бедствие и се нуждае от ветеринарна помощ.

Видими признаци на объркване или силна сънливост

Сплъстена кожа, заразена с бълхи, кърлежи или други паразити

Изключителна слабост или загуба на тегло

Интензивен секрет от очите или ушите

Собственик или всяко лице, което упражнява открито насилие над животното, удря го или хвърля предмети по него или по друг начин го малтретира физически.

Няма насилие над животно, което да е оправдано. И човек, който би малтретирал животно на публично място или на открито, вероятно се отнася много по-зле извън погледите.

Животното е оставено в къща, двор или друга зона, която изглежда празна или лишена от нормална човешка дейност. Съобщенията за животни компаньони, изоставени и оставени да умрат в празни сгради, са тревожно чести.

Ако забележите, че съсед се е преместил или е спрял да посещава жилище, където знаете, че животните живеят, бъдете особено бдителни. Някои кучета лаят и скимтят, за да изразят безпокойство, че са оставени сами. Но куче, което вие или лае в продължение на няколко часа, изпраща сигнал, че се нуждае от незабавна, животоспасяваща помощ.

Всеки път, когато видите това животно, забелязвате, че то няма очевидни източници на храна и/или вода. То може да бъде агресивно поради глад и жажда и може би много летаргично.

То има малко или никакво място за движение и/или не може да стои или да се обръща.

Бъдете нащрек за нещо около врата на животното, което може да се е загнездило и/или заразило, включително обикновени нашийници. Окованото животно е малтретирано животно.

То може да бъде много агресивно или силно срамежливо, напр. да се свива, да се крие, да хапе от страх, дори със или особено със своя собственик. Видими признаци на объркване или силна сънливост.

Животното се намира в зона, която е до голяма степен или изцяло изложена на лошо време или постоянно слънце. В много страни, ако животно умре в резултат на това, че е оставено само в гореща кола, собственикът може да бъде обвинен.

Това е особено често срещано при кучетата от породата хулиган и дори при петлите. Може да видите тренировъчни инструменти , бягащи пътеки, пружинни прътове и т.н. По-вероятно е да забележите очевидни признаци на травма, включително белези, отворени рани, инфекции и дори липсващи части от тялото, като уши или опашки.

Допринесете или помогнете за спасяването на малтретирано животно

В повечето случаи можете да го направите анонимно, ако се страхувате от репресии. Бездействането не помага на животните в нужда.

Обадете се на 112

Ако станете свидетел на открито насилие над животно или подозирате, говорете! Ако не се чувствате в безопасност да се намесите директно в ситуация, обадете се на 112.

Документирайте подробностите

Обаждаме се последователно на 112 и на дежурния телефон на съответната Община. Според Закона за защита на животните, всеки който намери болно или наранено животно, е длъжен да информира приюта за животни, съответните органи на местната власт, Областната дирекция за безопасност на храните, Районното управление на МВР или териториалните поделения на Изпълнителната агенция по горите. Ако от тел. 112 Ви откажат съдействие за пострадало животно трябва да цитирате нещо ВАЖНО: че екипите са длъжни да реагират съгласно чл.13 от Националния класификатор на спешните повиквания към МВР! Даваме точна информация за мястото, където сме намерили кучето и ако от Общината/112 ни дадат инструкции да изчакаме на място, изчакваме да бъде изпратен екип. Ако ситуацията е в извънработно време, уикенд, и както често се случва, получим нееднозначен отговор от Общината/компетентните органи, че нямат възможност да се погрижат в момента добре е да се погрижим/ настаним някъде за кратко животното. Все пак искаме да спасим живота му и да предотвратим инциденти с хора вкл. пътно – транспортно произшествие (животно на пътя в тъмното е сериозна заплаха за сигурността и на хората). Ако има направени разходи в това време, запазете всички касови бележки и фактури. Те трябва да ви бъдат изплатени от Общината като отговорен орган, който не е бил във възможност да изпълни задълженията си по Закона за защита на животните. По силата на Чл. 60 – 62 от Закон за Задълженията и Договорите тя трябва да поеме разходите. * Чл. 60. Закон за Задълженията и Договорите: „Който предприеме управлението на работа, за която знае, че е чужда, без да е натоварен, длъжен е да се грижи за нея, докато заинтересуваният може да я поеме. Той е длъжен да се грижи за работата, както ако би бил упълномощен. Неговата отговорност може да бъде намалена с оглед на особените обстоятелства, при които той е поел грижата за чужда работа.“ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО подаваме и писмен сигнал при първа възможност, в който детайлно описваме ситуацията. Лично в Общината, или по имейл и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО изискваме входящ номер. Деловодството е длъжно да изпрати входящия номер в рамките на същия ден, дори ако сигналът е подаден по електронна поща (по силата на Закона за електронния документ и електронния подпис). В случай на липса на реакция по сигнала, или отказ да ни дадат входящ номер от страна на отговорните органи, подаваме сигнал и до Областна управа. При предаване на животно на служители на Общината, изисквайте приемо – предавателен протокол и уточнете, че искате да получите информация за по-нататъшното развитие на случая, състоянието не животното, предприетото лечение, къде е настанено и действията по намиране на осиновители.

Видео и фотографската документация, дори на мобилен телефон, може да подкрепи съдебно дело. Посочете имената на други, които може да са били свидетели на инцидента. Останете на мястото, докато властите пристигнат, ако можете да го направите безопасно.

Помогнете ни да им помогнем!

Над 50 % от животните в нашия спасителен център са жертви на малтретиране, жестокост или пренебрежение. Вашата солидарност с жертвите на жестокост е безценна в тези най-трудни моменти.